• +0186 694 397
  • info@w2bouw.nl

Cookies

Cookies

Gegevens die worden verkregen via google analytics en cookies zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te verkrijgen in surfgedrag om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij leiden deze gegevens niet terug naar IP adressen of andere privacy gevoelige gegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.